vestfold bakker, Juli 2019

Øvrige egenskaber i Vestfold Hills

Geografi Vestfoldene er biologisk unikke, præget af en række bemærkelsesværdige søer, både ferskvand og saltvand. Nogle af de hypersaline søer er mere end 13 gange så salte som havvand, med frysepunkter så lave som -17, 5 ° C. Om sommeren, når isen på disse søer virker som en låsekilde, der absorberes af saltvandsvandet, kan temperaturen på bundvandet nå op til 35 ° C. Livet i disse s